Галмар  ЕООД                                                                         
начало
за нас
обучения
календар
контактиИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ


екип

Кратко съдържание:

 •  Същност на екипа и основни различия от групата;
 •  Етапи при формирането на екипа;
 •  Основни фигури в екипа – кой кой е?
 •  Определяне на основните фигури в екипа – как да ги разпознаем и да впрегнем техните силни страни в работата;
 •  Комуникация и конфликти – специфика в работата на екипа;
 •  Мотивиране на отделните членове на екипа и повишаване на ефективността от работата на екипа като цяло.

Преминалите обучението ще:

 • Научат как са създават и ръководят екипи от хора;
 • Овладеят знания и умения за мотивиране на членовете на екипа;
 • Могат да провеждат правилно комуникацията с отделните членове и екипа като цяло, като избягват конфликтните ситуации.

Обучението е предназначено за всички, които:

 • Които искат да управляват ефективно своите екипи;
 • Които искат на научат как най-добре да се проведе комуникацията в екипа;
 • Които искат да разпознават трудностите и да ги преодоляват в работата с отделните членове на екипа;
 • Които искат да се запознаят с методите за стимулиране и мотивация на екипа и отделните му членове
Продължителност: Един ден (09-17.30ч.)
Дати:   Отворените дати за провеждане на обучението може да видите ТУК
Искате да участвате в обучението, но имате ангажимент на посочената дата или имате желание обучението да бъде проведено само за служители от Вашата фирма. В такъв случай може да направите запитване на e-mail: office@galmar.bg