Галмар  ЕООД                                                                         
начало
за нас
обучения
календар
контакти


Нашата дейност е свързана с:

 • Провеждане на вътрешно-фирмени и отворени обучения на персонала
 • Разработване и внедряване на системи за развитието на човешкия потенциал на нашите клиенти
 • Организационно консултиране и реинженеринг на процесите в областта на човешките ресурси
 • ЧР обслужване и аутсорсинг на ЧР и ИКТ услуги,
 • Внедряване на SAP HCM.

Нашите партньори:

 • Българска стопанска камара – съюз на бизнеса в България
 • КЦМ АД
 • Артър Адамс България ЕООД
 • САП България ООД
 • Онтотекст ООД
 • Телетек Груп АД
 • Силтек Инженеринг ЕООД
 • Инотек ЕООД
 • РААБЕ България ЕООД
 • S+P LION AG
 • SAP AG Germany
 • Инфобокс ООД
 • Вива ООД
 • Некст Консулт ООД
 • Нов Български Университет
 • Българска Асоциация за Развитие на Образованието, Културата и Обществото БАРОКО
 • БАУРЧР/БАУХ
 • ВИТТЕ Аутомотив България ООД
 • Оскар Рюег България ЕООД
 • Хени България ЕООД
 • Сени Консултинг Груп ЕООД
 • STEMO и др.