Галмар  ЕООД                                                                         
начало
за нас
обучения
календар
контактиУПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ

 В ЕКИПА


mteamwork

Кратко съдържание:

 • Каква е разликата между работен процес и работа по проект;
 • Как да планираме и управляваме дейностите в работните процеси;
 • Как може да измерваме ефективността на работата и да подобряваме нейното представяне;
 • Какви са специфичните моменти в управлението на екип, който работи по ежедневни процеси;
 • Какви предизвикателства се изправят пред ръководителите на екипи, свързани с непрекъснатото управление на мотивацията на хората.

Преминалите обучението ще:

 • Научат, как да планират и управляват ежедневни дейности и работни процеси в своите екипи;
 • Овладеят методи за измерване и планиране на дейностите и работните процеси;
 • Придобият знания и умения за управление на екипа в извършването на дейности и оперативни задачи.

Обучението е предназначено за всички, които:

 • Искат да подобрят ежедневната си работа свързана с процеси и дейности;
 • Обслужват вътрешни и външни за организацията клиенти и чувстват, че удовлетвореността им е спаднала;
 • Осъзнават необходимостта от подобряване на работата на екипа и търсят начин да реализират това подобрение;
 • Искат да се научат да измерват успеха и да го управляват
Продължителност: Един ден (09-17.30ч.)
Дати:   Отворените дати за провеждане на обучението може да видите ТУК
Искате да участвате в обучението, но имате ангажимент на посочената дата или имате желание обучението да бъде проведено само за служители от Вашата фирма. В такъв случай може да направите запитване на e-mail: office@galmar.bg